Kategoria

Regulamin strony www.aaaauto.pl oraz aplikacji mobilnej

 1. Administrator1.1. Operatorem strony internetowej www.aaaauto.pl („Strona Internetowa“) jest spółka Autocentrum AAA Auto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie (05-500), przy ul. Okulickiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000117693, o kapitale zakładowym 8.842.000,00 złotych, NIP 1230963197: REGON: 015173460 („Operator“).
  1.2. Kontaktowy adres elektroniczny w sprawach dotyczących Strony Internetowej jest następujący: info@aaaauto.pl
 2. Prawa autorskie Prawa do wszelkich elementów zamieszczonych na Stronie Internetowej, w szczagólności materiałów graficznych, tekstowych, audiowizualnych oraz ich układów są zastrzeżone na rzecz Operatora lub odpowiednich osób współpracujących z Operatorem. Kopiowanie, modyfikowanie, przekazywanie lub wykorzystywanie w inny sposób materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej bez zgody Operatora jest zabronione.
 3. Regulamin korzystania ze strony Operator niniejszym ustala regulamin Strony Internetowej oraz aplikacji mobilnej („Regulamin“). Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich osób korzystających ze Strony Internetowej lub aplikacji mobilnej. Z tego względu, przed rozpoczęciem korzystania ze Strony Internetowej lub aplikacji mobilnej prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem.
 4. Dane osobowe Sposób postępowania Operatora z danymi osobowymi w tym sposób wykorzystywania plików cookie został opisany w dokumencie „ZASADY OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W AURES HOLDING”
 5. Opłaty Dostęp oraz korzystanie ze Strony Internetowej oraz aplikacji mobilnej są darmowe .
 6. Zakaz ingerencji Użytkownik nie ma prawa, bez zgody Operatora, ingerować ani zmieniać Strony Internetowej lub aplikacji mobilnej, jak również kodu, baz danych lub innych mechanizmów stanowiących podstawę ich funkjonowania.
 7. Informacje osób trzecich Niektóre z informacji zamieszczanych na Stronie Internetowej lub w aplikacji mobilnej pochodzą ze źródeł i od osób trzecich, które Operator uważa za wiarygodne. Tym niemniej, Operator nie odpowiada za treść tych informacji.
 8. Odpowiedzialność 8.1. Operator ani podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku lub w z związku z dostępem lub korzystaniem ze Strony Internetowej lub aplikacji mobilnej lub też w wyniku lub w związku z poleganiem na informacjach w nich zawartych.
  8.2. Operator ani podmioty z nim powiązanie nie ponoszą odpowiedzialności za treść stron internetowych, serwisów, oprogramowania, aplikacji lub urządzeń innnycyh osób, w tym stron, serwisów, oprogramowania, aplikacji lub urządzeń dostępnych ze Strony Internetowej lub aplikacji mobilnej, w szczególności poprzez odnośniki. Odnośniki są zamieszczane na Stronie Internetowej oraz w aplikacji mobilnej wyłącznie dla wygody użytkownika, który korzysta z nich na własną odpowiedzialność.
  8.3. Operator ani podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie elementów lub treści Strony Internetowej lub aplikacji mobilnej, w tym również za pośrednictwem odnośników, przez podmioty trzecie.
 9. Brak umowy Za wyjątkiem niniejszego Regulaminu, żadne informacje oraz treści zamieszczone na Stronie Internetowej lub w aplikacji mobilnej nie mają stanowić źródła stosunktu prawnego, w tym umowy, pomiędzy Operatorem oraz użytkownikiem, chyba że z ich brzmienia wyraźnie wynika co innego.
 10. Aktualność informacji Strona Internetowa oraz aplikacja mobilna nie są sklepem internetowym. Wszelkie informacje zamieszczone na Stronie Internetowej lub w aplikacji mobilnej mają wyłącznie charakter orientacyjny. Operator nie jest zobowiązany do aktualizacji, weryfikacji lub poprawienia informacji zamieszczonych na Stronie Internetowej, w tym w szczególności informacji dotyczących samochodów oraz nie gwarantuje, że informacje o samochodach odpowiadają aktualnej ofercie Operatora lub innych osób. Informacje na temat samochodów na Stronie Internetowej oraz w aplikacji mobilnej są zazwyczaj aktualizowane raz w tygodniu. Aby uzyskać informacje o dostępności, cenie lub innych cechach samochodu należy skontaktować się z Operatorem osobiście, w jednym z jego oddziałów, telefonicznie pod numerem serwisu obsługi klienta lub też za pośrednictwem formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej na podstronie danego pojazdu.
 11. Ceny samochodów Niezależnie od innych ograniczeń lub wyłączeń wynikających z niniejszego Regulaminu, ceny samochodów na Stronie Internetowej lub w aplikacji mobilnej mogą być podane przy założeniu skorzystania z produktów finansowych lub innych usług oferowanych przez partnerów Operatora. W sytuacjach, gdy możliwe jest odliczenie podatku VAT, podane ceny mogą nie uwzględniać wartości tego podatku. W każdym wypadku, zgodnie z punktem 10, Operator nie gwarantuje oraz nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, kompletność lub dokładność podanych cen. Informacje o cenach można uzyskać w sposób wskazany w punkcie 10.
 12. Treść Strony Internetowej Operator zastrzega sobie prawo do zmiany, usunięcia lub wprowadzenia nowych informacji na Stronie Internetowej lub w aplikacji mobilnej w każdym czasie, bez informowania o tym użytkownika. Operator nie gwarantuje oraz nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, kompletność oraz dokładność informacji zamieszczonych na Stronie Internetowej lub w aplikacji mobilnej, w tym w szczególności informacji dotyczących samochodów. Informacje na temat samochodów na Stronie Internetowej oraz w aplikacji mobilnej są zazwyczaj aktualizowane raz w tygodniu.
 13. Brak oferty Żadne informacje zamieszczone na Strony Internetowej lub w aplikacji moblilnej, w tym informacje dotyczące samochodów, nie stanowią oferty ani zapewnienia w rozumieniu kodeksu cywilnego lub jakichkolwiek innych przepisów prawa.
 14. Zmiana Regulaminu Niniejszy Regulamin może być zmieniony lub uzupełniony wyłącznie przez Operatora.
 15. Obowiązywanie warunków Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania. Regulamin został opublikowany 16.2.2015

Cenimy Twoją
prywatność

Używamy plików cookie, aby przeglądanie naszej witryny było dla Ciebie jak najwygodniejsze. Pliki cookie służą nam do ulepszania naszych usług, a jednocześnie możemy lepiej oferować Ci treści, które mogą być dla Ciebie interesujące i przydatne.

Zarządzaj plikami cookie

Polityka prywatności

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania. Spośród tych plików cookie, pliki cookie sklasyfikowane według potrzeb są przechowywane w Twojej przeglądarce, ponieważ są one niezbędne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookie stron trzecich, aby pomóc nam przeanalizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny w celu przechowywania preferencji użytkownika oraz dostarczania treści i reklam, które są dla Ciebie odpowiednie. Te pliki cookie będą przechowywane w Twojej przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Masz również możliwość rezygnacji z tych plików cookie. Jednak rezygnacja z niektórych z tych plików cookie może wpłynąć na wygodę przeglądania. Więcej informacji znajdziesz w naszym Polityka Cookie .


Koniecznie Zawsze aktywny

Niezbędne pliki cookie są kluczowe dla podstawowych funkcji witryny i bez nich witryna nie będzie działać zgodnie z przeznaczeniem. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.


Funkcjonalny

Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać określone funkcje, takie jak udostępnianie treści witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie opinii i inne funkcje osób trzecich.


Analityczny

Analityka służy do zrozumienia, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o wskaźnikach odwiedzających, współczynnikach odrzuceń, źródłach ruchu i nie tylko.


Marketing

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania odwiedzającym spersonalizowanych reklam na podstawie stron, które wcześniej odwiedzili, oraz do analizy skuteczności kampanii reklamowej.